سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت پروفیل مبلی با ضخامت 1

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
پروفیل مبلی 40*80 ضخامت 180*4016 متریکارخانه11/16کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 160*4016 متریکارخانه9/30کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 30*60 ضخامت 160*3016 متریکارخانه8/37کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 160*1016 متریکارخانه7/44کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*60 ضخامت 160*1016 متریکارخانه3/72کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 50*50 ضخامت 150*5016 متریکارخانه9/30کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 130*5016 متریکارخانه7/44کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 25*50 ضخامت 150*2516 متریکارخانه6/98کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*50 ضخامت 150*1016 متریکارخانه2/79کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 140*4016 متریکارخانه7/44کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 140*2016 متریکارخانه5/58کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*40 ضخامت 140*1016 متریکارخانه2/79کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 130*3016 متریکارخانه6/98کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 130*2016 متریکارخانه4/65کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 130*1016 متریکارخانه2/33کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 125*2516 متریکارخانه4/65کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 15*25 ضخامت 125*1516 متریکارخانه4/88کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 125*1016 متریکارخانه3/26کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 120*1016 متریکارخانه2/60کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 120*2016 متریکارخانه3/72کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 19*19 ضخامت 119*1916 متریکارخانه3/53کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 116*1616 متریکارخانه2/98کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 20*14 ضخامت 114*2016 متریکارخانه3/16کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 12/5*12/5 ضخامت 112/5*12/516 متریکارخانه2/33کیلوگرم50,000 تومان
پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 110*1016 متریکارخانه1/86کیلوگرم50,050 تومان