سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 1/25

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 1/25761/256 متریکارخانه13/87کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 1/25601/256 متریکارخانه10/95کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 1/25541/256 متریکارخانه9/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 1/25501/256 متریکارخانه9/13کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 1/25481/256 متریکارخانه8/76کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 1/25461/256 متریکارخانه8/40کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 1/25451/256 متریکارخانه8/21کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 1/25421/256 متریکارخانه7/67کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 1/25401/256 متریکارخانه7/30کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 1/25381/256 متریکارخانه6/94کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 1/25361/256 متریکارخانه6/57کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 1/25351/256 متریکارخانه6/39کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 1/25321/256 متریکارخانه5/84کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 1/25301/256 متریکارخانه5/48کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 1/25281/256 متریکارخانه5/11کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 1/25251/256 متریکارخانه4/56کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 1/25221/256 متریکارخانه4/02کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 1/25201/256 متریکارخانه3/65کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 1/25191/256 متریکارخانه3/47کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 1/25181/256 متریکارخانه3/29کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 1/25121/256 متریکارخانه2/19کیلوگرم49,140 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 1/25131/256 متریکارخانه2/37کیلوگرم49,140 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 1/25141/256 متریکارخانه2/56کیلوگرم49,140 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 1/25161/256 متریکارخانه2/92کیلوگرم49,110 تومان