سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 2

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 27626 متریکارخانه22/19کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 26026 متریکارخانه17/52کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 25426 متریکارخانه15/77کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 25026 متریکارخانه14/60کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 24826 متریکارخانه14/02کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 24626 متریکارخانه13/43کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 24526 متریکارخانه13/14کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 24226 متریکارخانه12/26کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 24026 متریکارخانه11/68کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 23826 متریکارخانه11/10کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 23626 متریکارخانه10/51کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 23526 متریکارخانه10/22کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 23226 متریکارخانه9/34کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 23026 متریکارخانه8/76کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 22826 متریکارخانه8/18کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 22526 متریکارخانه7/30کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 22226 متریکارخانه6/42کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 22026 متریکارخانه5/84کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 21926 متریکارخانه5/55کیلوگرم52,728 تومان