سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 0/8

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 60 ضخامت 0/8600/86 متریکارخانه7/01کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 0/8540/86 متریکارخانه6/31کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 0/8500/86 متریکارخانه5/84کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 0/8480/86 متریکارخانه5/61کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 0/8460/76 متریکارخانه5/37کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 0/8450/86 متریکارخانه5/26کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 0/8420/86 متریکارخانه4/91کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 0/8400/86 متریکارخانه4/67کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 0/8380/86 متریکارخانه4/44کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 0/8360/86 متریکارخانه4/21کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 0/8350/86 متریکارخانه4/09کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/8320/86 متریکارخانه3/74کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/8300/86 متریکارخانه3/50کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/8280/86 متریکارخانه3/27کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/8250/86 متریکارخانه2/92کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/8220/86 متریکارخانه2/57کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/8200/86 متریکارخانه2/34کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/8190/86 متریکارخانه2/22کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/8180/86 متریکارخانه2/10کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/8160/86 متریکارخانه1/87کیلوگرم40,385 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/8140/86 متریکارخانه1/64کیلوگرم40,413 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/8130/86 متریکارخانه1/52کیلوگرم40,413 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/8120/86 متریکارخانه1/40کیلوگرم40,413 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/8100/86 متریکارخانه1/17کیلوگرم41,284 تومان