سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 0/8

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 60 ضخامت 0/8600/86 متریکارخانه7/01کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 0/8540/86 متریکارخانه6/31کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 0/8500/86 متریکارخانه5/84کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 0/8480/86 متریکارخانه5/61کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 0/8460/76 متریکارخانه5/37کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 0/8450/86 متریکارخانه5/26کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 0/8420/86 متریکارخانه4/91کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 0/8400/86 متریکارخانه4/67کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 0/8380/86 متریکارخانه4/44کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 0/8360/86 متریکارخانه4/21کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 0/8350/86 متریکارخانه4/09کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 0/8320/86 متریکارخانه3/74کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 0/8300/86 متریکارخانه3/50کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 0/8280/86 متریکارخانه3/27کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 0/8250/86 متریکارخانه2/92کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/8220/86 متریکارخانه2/57کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/8200/86 متریکارخانه2/34کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/8190/86 متریکارخانه2/22کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/8180/86 متریکارخانه2/10کیلوگرم52,728 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/8160/86 متریکارخانه1/87کیلوگرم52,746 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/8140/86 متریکارخانه1/64کیلوگرم52,773 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/8130/86 متریکارخانه1/52کیلوگرم52,773 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/8120/86 متریکارخانه1/40کیلوگرم52,773 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/8100/86 متریکارخانه1/17کیلوگرم53,637 تومان