سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 0/4

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 22 ضخامت 0/4220/46 متریکارخانه1/28کیلوگرم58,182 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/4200/46 متریکارخانه1/17کیلوگرم58,182 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/4190/46 متریکارخانه1/11کیلوگرم58,182 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/4160/46 متریکارخانه0/93کیلوگرم58,200 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/4140/46 متریکارخانه0/82کیلوگرم58,228 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/4130/46 متریکارخانه0/76کیلوگرم58,228 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/4120/46 متریکارخانه0/70کیلوگرم58,228 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/4100/46 متریکارخانه0/60کیلوگرم59,091 تومان