سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 0/5

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 25 ضخامت 0/5250/56 متریکارخانه1/83کیلوگرم54,546 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 0/5220/56 متریکارخانه1/61کیلوگرم54,546 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 0/5200/56 متریکارخانه1/46کیلوگرم54,546 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 0/5190/56 متریکارخانه1/39کیلوگرم54,546 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 0/5180/56 متریکارخانه1/31کیلوگرم54,546 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 0/5160/56 متریکارخانه1/17کیلوگرم54,564 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 0/5130/56 متریکارخانه1/02کیلوگرم54,591 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 0/5130/56 متریکارخانه0/95کیلوگرم54,591 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 0/5120/56 متریکارخانه0/88کیلوگرم54,591 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 0/5100/56 متریکارخانه0/73کیلوگرم55,455 تومان