سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 1/5

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 1/5761/56 متریکارخانه16/65کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 1/5601/56 متریکارخانه13/14کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 1/5541/56 متریکارخانه11/83کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 1/5501/56 متریکارخانه10/95کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 1/5481/56 متریکارخانه10/51کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 1/5461/56 متریکارخانه10/07کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 1/5451/56 متریکارخانه9/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 1/5421/56 متریکارخانه9/20کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 1/5401/56 متریکارخانه8/76کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 1/5381/56 متریکارخانه8/32کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 1/5361/56 متریکارخانه7/88کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 1/5351/56 متریکارخانه7/67کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 1/5321/56 متریکارخانه7/01کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 1/5301/56 متریکارخانه6/57کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 1/5281/56 متریکارخانه6/13کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 1/5251/56 متریکارخانه5/48کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 1/5221/56 متریکارخانه4/82کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 1/5201/56 متریکارخانه4/38کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 1/5191/56 متریکارخانه4/16کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 1/5181/56 متریکارخانه3/94کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 1/5161/56 متریکارخانه3/50کیلوگرم49,110 تومان