سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 1/8

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 1/8761/86 متریکارخانه20/00کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 1/8601/86 متریکارخانه15/77کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 1/8541/86 متریکارخانه14/19کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 1/8501/86 متریکارخانه13/14کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 1/8481/86 متریکارخانه12/62کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 1/8461/86 متریکارخانه12/09کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 1/8451/86 متریکارخانه11/83کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 1/8421/86 متریکارخانه11/04کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 1/8401/86 متریکارخانه10/51کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 1/8381/86 متریکارخانه9/99کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 1/8361/86 متریکارخانه9/46کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 1/8351/86 متریکارخانه9/20کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 1/8321/86 متریکارخانه8/41کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 1/8301/86 متریکارخانه7/88کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 1/8281/86 متریکارخانه7/36کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 1/8251/86 متریکارخانه6/57کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 1/8221/86 متریکارخانه5/78کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 1/8201/86 متریکارخانه5/26کیلوگرم40,367 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 1/8191/86 متریکارخانه4/99کیلوگرم40,367 تومان