سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله مبلی با ضخامت 1

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله مبلی 76 ضخامت 17616 متریکارخانه11/10کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 60 ضخامت 16016 متریکارخانه8/76کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 54 ضخامت 15416 متریکارخانه7/88کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 50 ضخامت 15016 متریکارخانه7/30کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 48 ضخامت 14816 متریکارخانه7/01کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 46 ضخامت 14616 متریکارخانه6/72کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 45 ضخامت 14516 متریکارخانه6/57کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 42 ضخامت 14216 متریکارخانه6/13کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 40 ضخامت 14016 متریکارخانه5/84کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 38 ضخامت 13816 متریکارخانه5/55کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 36 ضخامت 13616 متریکارخانه5/26کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 35 ضخامت 13516 متریکارخانه5/11کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 32 ضخامت 13216 متریکارخانه4/67کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 30 ضخامت 11016 متریکارخانه4/38کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 28 ضخامت 12816 متریکارخانه4/09کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 25 ضخامت 12516 متریکارخانه3/65کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 22 ضخامت 12216 متریکارخانه3/21کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 20 ضخامت 12016 متریکارخانه2/92کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 19 ضخامت 11916 متریکارخانه2/77کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 18 ضخامت 11816 متریکارخانه2/63کیلوگرم49,100 تومان
لوله مبلی 16 ضخامت 11616 متریکارخانه2/34کیلوگرم49,110 تومان
لوله مبلی 14 ضخامت 11416 متریکارخانه2/04کیلوگرم49,140 تومان
لوله مبلی 13 ضخامت 11316 متریکارخانه1/90کیلوگرم49,140 تومان
لوله مبلی 12 ضخامت 11216 متریکارخانه1/75کیلوگرم49,140 تومان
لوله مبلی 10 ضخامت 11016 متریکارخانه1/46کیلوگرم50,000 تومان
لوله مبلی 8 ضخامت 1816 متریکارخانه1/17کیلوگرم56,370 تومان
لوله مبلی 6 ضخامت 1616 متریکارخانه0/88کیلوگرم61,820 تومان