سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله بیضی روغنی با ضخامت 1/5

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 1/511*541/56 متریکارخانه14/24کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 1/532*501/56 متریکارخانه17/96کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 1/519*471/56 متریکارخانه14/45کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 1/523*451/56 متریکارخانه16/29کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 1/521*411/56 متریکارخانه13/58کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 1/526*401/56 متریکارخانه14/45کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 1/520*401/56 متریکارخانه13/14کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 1/522*381/56 متریکارخانه13/14کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 1/520*371/56 متریکارخانه12/48کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 1/531*161/56 متریکارخانه10/29کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 1/530*151/56 متریکارخانه8/58کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 1/526/3*18/91/56 متریکارخانه13/43کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 1/515*261/56 متریکارخانه10/53کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 1/512*251/56 متریکارخانه8/10کیلوگرم52,728 تومان