سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله بیضی روغنی با ضخامت 1/8

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 1/811*541/86 متریکارخانه17/08کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 1/832*501/86 متریکارخانه21/55کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 1/819*471/86 متریکارخانه17/35کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 1/823*451/86 متریکارخانه19/55کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 1/821*411/86 متریکارخانه16/29کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 1/826*401/86 متریکارخانه17/35کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 1/820*401/56 متریکارخانه15/77کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 1/822*381/86 متریکارخانه15/77کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 1/820*371/86 متریکارخانه14/98کیلوگرم49,100 تومان