سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله بیضی روغنی با ضخامت 1

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 111*5416 متریکارخانه9/49کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 132*5016 متریکارخانه11/97کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 119*4716 متریکارخانه9/64کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 123*4516 متریکارخانه10/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 121*4116 متریکارخانه9/05کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 126*4016 متریکارخانه9/64کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 120*4016 متریکارخانه8/76کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 122*3816 متریکارخانه8/76کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 120*3716 متریکارخانه8/32کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 16*31 ضخامت 131*1616 متریکارخانه6/86کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*30 ضخامت 130*1516 متریکارخانه6/55کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 18/9*26/3 ضخامت 126/3*18/916 متریکارخانه8/97کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 15*26 ضخامت 115*2616 متریکارخانه7/02کیلوگرم49,100 تومان
لوله بیضی 12*25 ضخامت 112*2516 متریکارخانه5/40کیلوگرم49,100 تومان