سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله بیضی روغنی با ضخامت 2

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله بیضی 11*54 ضخامت 211*5426 متریکارخانه18/98کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 32*50 ضخامت 232*5026 متریکارخانه23/95کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 19*47 ضخامت 219*4726 متریکارخانه19/27کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 23*45 ضخامت 223*4526 متریکارخانه21/73کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 21*41 ضخامت 221*4126 متریکارخانه18/11کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 26*40 ضخامت 226*4026 متریکارخانه19/27کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 20*40 ضخامت 220*4026 متریکارخانه17/52کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 22*38 ضخامت 222*3826 متریکارخانه17/52کیلوگرم52,728 تومان
لوله بیضی 20*37 ضخامت 220*3726 متریکارخانه16/65کیلوگرم52,728 تومان