سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله استنلس استیل با ضخامت 1/2

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 43 ضخامت 1/2431/26 متریکارخانه1/249کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 41 ضخامت 1/2411/26 متریکارخانه1/16کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 40 ضخامت 1/2401/26 متریکارخانه1/156کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 38 ضخامت 1/2381/26 متریکارخانه1/106کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 35 ضخامت 1/2351/26 متریکارخانه1/01کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 34 ضخامت 1/2341/26 متریکارخانه0/98کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 33 ضخامت 1/2331/26 متریکارخانه0/951کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 29 ضخامت 1/2291/26 متریکارخانه0/831کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 28 ضخامت 1/2281/26 متریکارخانه0/805کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 25 ضخامت 1/2251/26 متریکارخانه0/726کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 1/2221/26 متریکارخانه0/625کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 1/2201/26 متریکارخانه0/562کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 1/2191/26 متریکارخانه0/534کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 1/2181/26 متریکارخانه0/514کیلوگرمتماس بگیرید