سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله استنلس استیل با ضخامت 1/6

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 76 ضخامت 1/6761/66 متریکارخانه2/98کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 70 ضخامت 1/6701/66 متریکارخانه2/726کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 63/5 ضخامت 1/663/51/66 متریکارخانه3/078کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 53 ضخامت 1/6531/66 متریکارخانه1/954کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 52 ضخامت 1/6521/66 متریکارخانه2کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 51 ضخامت 1/6511/66 متریکارخانه1/97کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 50/8 ضخامت 1/650/81/66 متریکارخانه1/986کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 43 ضخامت 1/6431/66 متریکارخانه1/573کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 41 ضخامت 1/6411/66 متریکارخانه1/504کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 40 ضخامت 1/6401/66 متریکارخانه1/5کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 38 ضخامت 1/6381/66 متریکارخانه1/456کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 35 ضخامت 1/6351/66 متریکارخانه1/278کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 34 ضخامت 1/6341/66 متریکارخانه1/241کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 33 ضخامت 1/6331/66 متریکارخانه1/183کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 29 ضخامت 1/6291/66 متریکارخانه1/048کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 28 ضخامت 1/6281/66 متریکارخانه1/052کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 25 ضخامت 1/6251/66 متریکارخانه0/952کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 1/6221/66 متریکارخانه0/77کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 1/6201/66 متریکارخانه0/733کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 1/6191/66 متریکارخانه0/696کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 1/6181/66 متریکارخانه0/62کیلوگرمتماس بگیرید