سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

دسترسی سریع به صفحات دیگر:

قیمت لوله استنلس استیل با ضخامت 2

نامابعادضخامت(mm)طول شاخهمحل تحویلوزن تقریبی(kg)واحـدقیمتعملیات
لوله استیل 76 ضخامت 27626 متریکارخانه3/705کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 70 ضخامت 27026 متریکارخانه3/31کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 63/5 ضخامت 263/526 متریکارخانه4/788کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 53 ضخامت 25326 متریکارخانه2/451کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 52 ضخامت 25226 متریکارخانه2/491کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 51 ضخامت 25126 متریکارخانه2/441کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 50/8 ضخامت 250/826 متریکارخانه2/44کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 43 ضخامت 24326 متریکارخانه2/043کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 41 ضخامت 24126 متریکارخانه1/943کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 40 ضخامت 24026 متریکارخانه1/893کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 38 ضخامت 23826 متریکارخانه1/8کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 35 ضخامت 23526 متریکارخانه1/644کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 34 ضخامت 23426 متریکارخانه1/594کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 33 ضخامت 23326 متریکارخانه1/544کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 29 ضخامت 22926 متریکارخانه1/345کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 28 ضخامت 22826 متریکارخانه1/295کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 25 ضخامت 22526 متریکارخانه1/17کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 22 ضخامت 22226 متریکارخانه0/996کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 20 ضخامت 22026 متریکارخانه0/896کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 19 ضخامت 21926 متریکارخانه0/85کیلوگرمتماس بگیرید
لوله استیل 18 ضخامت 21826 متریکارخانه0/65کیلوگرمتماس بگیرید